Civiele Regievoerder (Project Nugelre, Gelderland)

Locatie
Duiven Dijkgraaf 4
Startdatum
01/10/2023
Einddatum
30/09/2024
Uren
40

Alliander
SRQ
SRQ145346
Deel deze aanvraag:

Civiele Regievoerder regio Gelderland, interim. 

Voor Alliander zijn wij op dit moment zoekende naar een Civiele Regievoerder in Gelderland. Je komt hierbij te werken bij het programma NuGelre: hierbij werken we met dedicated teams in drie gebieden aan een grootschalige uitbreiding van het middenspanningsnet. Als Civiele Regievoerder bereidt je de operationele civiele uitvoering voor met andere partijen, conform programma van eisen, budget en opleverdata, teneinde de projecten volgens gestelde doelstellingen te kunnen realiseren. Samen zorgen je voor veilig en betrouwbaar energietransport van vandaag én morgen.

Je organiseert de uitvoering van de civiele werkzaamheden, verzorgt de kwaliteitscontrole van het uitbestede werk hiervoor aan aannemers en/of andere afdelingen. Je voert de navolgende werkzaamheden zelfstandig uit onder verantwoordelijkheid van een technisch manager
Jij bent verantwoordelijk voor:

 • Overleg met overheden, opdrachtgevers, aannemers en projectontwikkelaars, binnen de hiervoor opgestelde kaders, ten einde de klanteisen helder in kaart te brengen en het programma van eisen te kunnen opstellen;
 • Voorbereiden van het civiele uitvoeringsdeel van de projecten en planmatige werkzaamheden met inbegrip van de operationele planning en inzet van interne en externe capaciteit (aanbesteden), afroepen van materialen (in voorkomende gevallen) en materieel, conform projectplan, teneinde het project te starten;
 • Het verrichten van schouwwerkzaamheden, binnen de gestelde procedures, om zodoende de kwaliteit van de voorbereiding van de civiele werkzaamheden te optimaliseren;
 • Ziet toe op de juiste kwaliteit van de uitvoering van het uitbesteed werk aan aannemers en andere afdelingen van het bedrijf, rapporteert en signaleert tekortkomingen, zodat de geleverde kwaliteit structureel is gewaarborgd;
 • Coördineren, begeleiden en toezicht houden op de uitvoering van projecten en civiele werkzaamheden conformplanning, budget, richtlijnen en (kwaliteits)specificaties, en aansturen van uitvoerende (functioneel) aan, om de projectdoelstellingen te realiseren.
 • Gedelegeerd verantwoordelijk voor de civiele en financiële oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden (incl. nacalculatie, evaluatie en verslaglegging hiervan), binnen de richtlijnen, om het project correct af te ronden;
 • Is verantwoordelijk voor de toepassing van benodigde veiligheids-, arbo en milieuvoorzieningen bij de civiele uitvoering van de werkzaamheden, conform voorschriften en wetgeving, teneinde de veiligheid van medewerkers te kunnen waarborgen;
 • Stemt toegewezen werkopdrachten af met de klant binnen de gestelde procedures, geeft civiel inhoudelijke instructies, verzorgt afstemming met extern personeel in het kader van het veiligheidsbeleid en de richtlijnen, rekening houdend met de beschikbaarheid en kennis, teneinde het werk effectief en efficiënt uit te voeren;
 • Zorgdragen voor rapportages (kwantitatief én kwalitatief), volgens vaste regels en procedures, zodanig dat de projectverantwoordelijke geïnformeerd is over de huidige en komende (financiële) stand van zaken en, indien nodig, tijdig bijsturingsmaatregelen kan nemen.
 • Administreren en rapporteren van gemaakte uren, eventuele afwijkingen in materiaalgebruik, resultaten betreffende montagewerkzaamheden, meters, meer/minder werk, veiligheidsaspecten en overige bijzonderheden teneinde de organisatie in staat te stellen deze informatie te verwerken;
 • Het te allen tijde betrouwbaar weergeven van de stand van zaken c.q. te verantwoorden en aan de hand van juiste informatie facturen, rapportages en overzichten op te kunnen stellen.

Wat voor achtergrond dien je te hebben om hiervoor in aanmerking te komen?

 • Minimaal mbo niveau (Web-3) in technische richting;
 • In bezit of het willen halen van aanwijzing VOP-LS en VOP-MS is een pre;
 • Bereid zijn diverse certificeringen te halen;
 • (Ruime) ervaring met civiele projecten en in staat diverse werkzaamheden te plannen;
 • Bekend met aannemerij en basiskennis van bestekken;
 • Overtuigend en doelgericht optreden wanneer afwijkingen in projecten optreden.

Goed om te weten:
–          Het aangeboden tarief dient inclusief MSP-fee van 1,70 euro te zijn. 

 

MSP Unit Inhuurdesk Alliander

Direct link Reageren
Duiven Dijkgraaf 4
40
01/10/2023
07/09/2023
30/09/2024
Alliander
SRQ145346
Locatie:
Startdatum:
Einddatum :
Uren:
Duiven Dijkgraaf 4
01/10/2023
30/09/2024
40

Civiele Regievoerder regio Gelderland, interim. 

Voor Alliander zijn wij op dit moment zoekende naar een Civiele Regievoerder in Gelderland. Je komt hierbij te werken bij het programma NuGelre: hierbij werken we met dedicated teams in drie gebieden aan een grootschalige uitbreiding van het middenspanningsnet. Als Civiele Regievoerder bereidt je de operationele civiele uitvoering voor met andere partijen, conform programma van eisen, budget en opleverdata, teneinde de projecten volgens gestelde doelstellingen te kunnen realiseren. Samen zorgen je voor veilig en betrouwbaar energietransport van vandaag én morgen.

Je organiseert de uitvoering van de civiele werkzaamheden, verzorgt de kwaliteitscontrole van het uitbestede werk hiervoor aan aannemers en/of andere afdelingen. Je voert de navolgende werkzaamheden zelfstandig uit onder verantwoordelijkheid van een technisch manager
Jij bent verantwoordelijk voor:

 • Overleg met overheden, opdrachtgevers, aannemers en projectontwikkelaars, binnen de hiervoor opgestelde kaders, ten einde de klanteisen helder in kaart te brengen en het programma van eisen te kunnen opstellen;
 • Voorbereiden van het civiele uitvoeringsdeel van de projecten en planmatige werkzaamheden met inbegrip van de operationele planning en inzet van interne en externe capaciteit (aanbesteden), afroepen van materialen (in voorkomende gevallen) en materieel, conform projectplan, teneinde het project te starten;
 • Het verrichten van schouwwerkzaamheden, binnen de gestelde procedures, om zodoende de kwaliteit van de voorbereiding van de civiele werkzaamheden te optimaliseren;
 • Ziet toe op de juiste kwaliteit van de uitvoering van het uitbesteed werk aan aannemers en andere afdelingen van het bedrijf, rapporteert en signaleert tekortkomingen, zodat de geleverde kwaliteit structureel is gewaarborgd;
 • Coördineren, begeleiden en toezicht houden op de uitvoering van projecten en civiele werkzaamheden conformplanning, budget, richtlijnen en (kwaliteits)specificaties, en aansturen van uitvoerende (functioneel) aan, om de projectdoelstellingen te realiseren.
 • Gedelegeerd verantwoordelijk voor de civiele en financiële oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden (incl. nacalculatie, evaluatie en verslaglegging hiervan), binnen de richtlijnen, om het project correct af te ronden;
 • Is verantwoordelijk voor de toepassing van benodigde veiligheids-, arbo en milieuvoorzieningen bij de civiele uitvoering van de werkzaamheden, conform voorschriften en wetgeving, teneinde de veiligheid van medewerkers te kunnen waarborgen;
 • Stemt toegewezen werkopdrachten af met de klant binnen de gestelde procedures, geeft civiel inhoudelijke instructies, verzorgt afstemming met extern personeel in het kader van het veiligheidsbeleid en de richtlijnen, rekening houdend met de beschikbaarheid en kennis, teneinde het werk effectief en efficiënt uit te voeren;
 • Zorgdragen voor rapportages (kwantitatief én kwalitatief), volgens vaste regels en procedures, zodanig dat de projectverantwoordelijke geïnformeerd is over de huidige en komende (financiële) stand van zaken en, indien nodig, tijdig bijsturingsmaatregelen kan nemen.
 • Administreren en rapporteren van gemaakte uren, eventuele afwijkingen in materiaalgebruik, resultaten betreffende montagewerkzaamheden, meters, meer/minder werk, veiligheidsaspecten en overige bijzonderheden teneinde de organisatie in staat te stellen deze informatie te verwerken;
 • Het te allen tijde betrouwbaar weergeven van de stand van zaken c.q. te verantwoorden en aan de hand van juiste informatie facturen, rapportages en overzichten op te kunnen stellen.

Wat voor achtergrond dien je te hebben om hiervoor in aanmerking te komen?

 • Minimaal mbo niveau (Web-3) in technische richting;
 • In bezit of het willen halen van aanwijzing VOP-LS en VOP-MS is een pre;
 • Bereid zijn diverse certificeringen te halen;
 • (Ruime) ervaring met civiele projecten en in staat diverse werkzaamheden te plannen;
 • Bekend met aannemerij en basiskennis van bestekken;
 • Overtuigend en doelgericht optreden wanneer afwijkingen in projecten optreden.

Goed om te weten:
–          Het aangeboden tarief dient inclusief MSP-fee van 1,70 euro te zijn. 

 

Inloggen