Mdw Datamanagement C

Locatie
Amsterdam, Basisweg
Startdatum
01/03/2024
Einddatum
28/02/2025
Uren
40

Alliander
SRQ
SRQ146764
Deel deze aanvraag:

Medewerker Datamanagement C, locatie Duiven. Detachering

1 Bewaken, verhogen en borgen van de datakwaliteit
Heeft een actieve rol in het bewaken van de datakwaliteit. Vervult een spilfunctie bij het proces aangaande structurele data-schoning. Draagt zorg voor het bepalen van relevante werkvoorraad en de werkverdeling in dit proces. Speelt een coördinerende rol – in de vorm van een loketfunctie – bij het borgen van de datakwaliteit (wegnemen van oorzaken van problemen). Signaleert pro-actief afwijkingen en treedt hierbij in overleg met (gedelegeerd) data-eigenaren en datamanager ten einde afwijkingen te adresseren en opgelost te krijgen conform opgestelde richtlijnen en binnen afgesproken termijnen.

2 Rapportages
Draagt zorg voor de datakwaliteitsrapportage. Ondersteunt de datamanager en data-eigenaren bij het opstellen van specifieke datakwaliteitsrapportages. Draagt zorg voor de periodieke rapportage t.b.v. structurele datab opschoning.

3 Operationeel databeheer
Draagt zorg voor de uitvoering op het gebied van registratie, databeheer, datalogistiek en andere relevante bronnen van data, binnen de hiervoor geldende richtlijnen, teneinde de kwaliteit en actualiteit van de data te optimaliseren.

4 Interne- en externe contacten
Onderhoudt interne en externe contacten binnen de eigen klantenstroom of specialistisch gebied om afstemming te waarborgen, ten einde een efficiënte informatie uitwisseling te optimaliseren en daarmee de kwaliteit van de data te kunnen garanderen voor de gehele organisatie- MBO+ administratief / technische richting.- Minimaal 4 jaar ervaring- Geeft functioneel leiding aan ongeveer 5 medewerkers- Beoordeelt de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en het operationeel datamanagement- Gedetailleerde automatiserings- en systemenkennis en kennis van datamodellen- Gedetailleerde kennis van bedrijfsprocessen- Treedt in overleg met andere organisatieonderdelen

MSP Unit Inhuurdesk Alliander

Direct link Reageren
Amsterdam, Basisweg
40
01/03/2024
23/02/2024
28/02/2025
Alliander
SRQ146764
Locatie:
Startdatum:
Einddatum :
Uren:
Amsterdam, Basisweg
01/03/2024
28/02/2025
40

Medewerker Datamanagement C, locatie Duiven. Detachering

1 Bewaken, verhogen en borgen van de datakwaliteit
Heeft een actieve rol in het bewaken van de datakwaliteit. Vervult een spilfunctie bij het proces aangaande structurele data-schoning. Draagt zorg voor het bepalen van relevante werkvoorraad en de werkverdeling in dit proces. Speelt een coördinerende rol – in de vorm van een loketfunctie – bij het borgen van de datakwaliteit (wegnemen van oorzaken van problemen). Signaleert pro-actief afwijkingen en treedt hierbij in overleg met (gedelegeerd) data-eigenaren en datamanager ten einde afwijkingen te adresseren en opgelost te krijgen conform opgestelde richtlijnen en binnen afgesproken termijnen.

2 Rapportages
Draagt zorg voor de datakwaliteitsrapportage. Ondersteunt de datamanager en data-eigenaren bij het opstellen van specifieke datakwaliteitsrapportages. Draagt zorg voor de periodieke rapportage t.b.v. structurele datab opschoning.

3 Operationeel databeheer
Draagt zorg voor de uitvoering op het gebied van registratie, databeheer, datalogistiek en andere relevante bronnen van data, binnen de hiervoor geldende richtlijnen, teneinde de kwaliteit en actualiteit van de data te optimaliseren.

4 Interne- en externe contacten
Onderhoudt interne en externe contacten binnen de eigen klantenstroom of specialistisch gebied om afstemming te waarborgen, ten einde een efficiënte informatie uitwisseling te optimaliseren en daarmee de kwaliteit van de data te kunnen garanderen voor de gehele organisatie- MBO+ administratief / technische richting.- Minimaal 4 jaar ervaring- Geeft functioneel leiding aan ongeveer 5 medewerkers- Beoordeelt de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en het operationeel datamanagement- Gedetailleerde automatiserings- en systemenkennis en kennis van datamodellen- Gedetailleerde kennis van bedrijfsprocessen- Treedt in overleg met andere organisatieonderdelen

Inloggen