PMO

Locatie
Arnhem Bellevue
Startdatum
01/06/2023
Einddatum
31/12/2023
Uren
24

Alliander
SRQ
SRQ144085
Deel deze aanvraag:

Start: ZSM
Duur: tot 31-12-2023
Tarief: max €82,50

Alliander context
Nederland draait op energie. En in 2050 volledig op duurzame energie. Het is aan de netwerkbedrijven en al onze partners om deze energietransitie mede mogelijk te maken. En daar werken we hard aan. Bijvoorbeeld door het beheren en aanpassen van onze energienetten. Door het leveren van data en diensten die onze klanten, overheden en partners nodig hebben. We doen dit zodat iedereen die energie nodig heeft, of dit kan leveren – dat ook kan of krijgt. En tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat het energiesysteem als geheel betrouwbaar, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk blijft. Nu en in het duurzamere Nederland van morgen. Het bedienen van onze klanten en het behalen van onze doelen vraagt om een toekomstbestendige en robuuste informatievoorziening.

Alliander heeft al vroeg ingezet op digitalisering om de energietransitie te faciliteren, met teams die digitaliseringsproducten ontwikkelen, implementeren en beheren. Denk aan apps voor monteurs en gemeenten en geavanceerde algoritmes voor investeringsoptimalisatie en om knelpunten in het energienet te voorkomen. Voor een deel van onze informatievoorziening zijn wij echter nog afhankelijk van verouderde systemen met complexe interfaces en moeilijk te ontsluiten data. Daarom gaan we 5 jaar lang IT-kernsystemen vervangen en vernieuwen.

Fit4Future
Vanuit business perspectief zijn de initiatieven die voor de komende jaren nodig zijn om te versnellen in de uitvoering van deze opdracht in kaart gebracht. Tegelijkertijd is in de initiatie en planfase van Fit4Future uitgewerkt waar we over 5 jaar en verder willen zijn en wat we willen kunnen, vertaald in een toekomst vaste architectuur met een focus op processen en systemen. In de lopende ontwerpfase worden blauwdrukken opgesteld en partners geselecteerd voor de implementatie.

Bij het vervangen van de IT-kernsystemen binnen de Fit4Future scope kennen we echter een aantal specifieke uitdagingen en risico’s. Zo moeten we meerdere jaren werken aan IT die niet direct zichtbare functionaliteit oplevert, terwijl we verwachten dat de vraag naar nieuwe digitalisering (buiten de Fit4Future scope) sterk zal toenemen. Dit zet druk op de verbouwing van het digitaal fundament met het risico dat noodzakelijk Fit4Future werk niet de juiste prioriteit krijgt. Daarnaast voeren we niet vaak meer grote complexe veranderingen in het bestaande ecosysteem uit, met het risico dat we lifecycle- en contractuele deadlines missen.

Om deze uitdagingen aan te gaan en risico’s te mitigeren hebben we besloten een deel van de activiteiten naast en niet in het digitale ecosysteem te organiseren. Daarbij levert een centraal bestuurd Fit4Future portfolio van programma’s, IT-producten op aan de ARTs in de bestaande digitale ecosystemen. Onder het Fit4Future portfolio zijn vooralsnog drie programma’s opgenomen: ERP (SAP S/4 HANA), Data (platform) en Identity & Access Management (IAM). Deze programma’s hebben ieder een eigen stuurgroep met directieniveau business vertegenwoordiging en rapporteren in het Fit4Future portfolio.

Het IAM programma moet dan ook de basis gaat leggen voor de nieuwe IAM-inrichting. Naast nieuwe tooling wordt gecontracteerd, moet dit worden geïmplementeerd en zal de bestaande oplossingen gaan vervangen. Ook heeft dit invloed op de huidige processen en moet de organisatie in deze verandering worden meegenomen.

We zijn op zoek naar een ervaren PMOer die het IAM programmateam komt versterken. In je rol rapporteer je aan de programmanager IAM en zorgt er voor dat ‘de basis’ op orde is, oftewel
de ‘hygiëne’ binnen het programma geregeld is. En zal je daarbij verantwoordelijk zijn voor de
inrichting, uitvoering, bewaking, samenhang, documentatie en rapportage van projecten
om zodoende de projectorganisatie te ondersteunen bij de uitvoering van de projecten binnen het
programma.

 
Functieomschrijving

 •  PMO’er met significante aantoonbare ervaring van vergelijkbare trajecten.
 • Programma- en integrale projectplanningen opstellen en beheren
 • Opstellen van periodieke management- en voortgangsrapportages (highlight reports).
 • Monitoren van voortgang en afspraken; het ‘najagen’ van actiehouders.
 • Opstellen en bijhouden van financiële rapportages en budgetbewaking.
 • Onderhouden van capaciteit- en resourceplanning
 • Opzetten en beheren van issue logs, RfCs (requests for changes), risklogs, exceptions, besluiten en overige wijzigingen.
 • Signaleren en adviseren van programma- projectmanager bij project issues (onder andere: planning, financiën, kwaliteit en resources) en het doen van voorstellen voor oplossingen.
 • Opstellen en beheren van kwaliteitsaspecten. Bewaken van kwaliteitsaspecten en zorgdragen voor de projectuitvoering volgens standaarden en procedures.
 • Assisteren van programmamanager bij het structureren van projecten.
 • Opstellen en beheren van communicatiemiddelen om de communicatie naar portfolio-, programma- en projectleden en overige stakeholders te verzorgen en te verbeteren.
 • Het organiseren van bijeenkomsten en workshops zoals, risicoanalyses, stakeholderssessies, kick-off team meetings, etc.

Aanvullende functieomschrijving

 • Beheerst de vaardigheden voor het succesvol uitvoeren van de PMO-rol.
 • HBO met een hands-on mentaliteit.
 • Goede track record met dergelijke trajecten.
 • Ervaring met relevante PM methodieken.
 • Ervaring in project en agile omgeving.
 • Luister, stelt vragen, acteert op (non)verbale communicatie, actieve rol richting stakeholders.

Maar ook

 • Analyserend
 • Dienstverlenend
 • Verantwoordelijk (terwijl de feitelijke verantwoordelijkheid elders ligt);
 • Proactief;
 • Weerstandbestendig en gaat hier positief mee om;
 • Altijd op zoek naar het gezamenlijk belang;
 • Vasthoudend en kan daar waar nodig (met behulp van verschillende emoties) zaken los krijgen;
 • Altijd duidelijk, gestructureerd, eerlijk en transparant als het om werk gaat.
 • Flexibel
 • Stressbestendigheid
 • Planmatig en goed in organiseren
 • Zelfstandig
 • Teamspeler
 • Sensitief voor verhoudingen binnen organisatie
 • Integer
 • Slagvaardig

MSP Unit Inhuurdesk Alliander

Direct link Reageren
Arnhem Bellevue
24
01/06/2023
26/05/2023
31/12/2023
Alliander
SRQ144085
Locatie:
Startdatum:
Einddatum :
Uren:
Arnhem Bellevue
01/06/2023
31/12/2023
24

Start: ZSM
Duur: tot 31-12-2023
Tarief: max €82,50

Alliander context
Nederland draait op energie. En in 2050 volledig op duurzame energie. Het is aan de netwerkbedrijven en al onze partners om deze energietransitie mede mogelijk te maken. En daar werken we hard aan. Bijvoorbeeld door het beheren en aanpassen van onze energienetten. Door het leveren van data en diensten die onze klanten, overheden en partners nodig hebben. We doen dit zodat iedereen die energie nodig heeft, of dit kan leveren – dat ook kan of krijgt. En tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat het energiesysteem als geheel betrouwbaar, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk blijft. Nu en in het duurzamere Nederland van morgen. Het bedienen van onze klanten en het behalen van onze doelen vraagt om een toekomstbestendige en robuuste informatievoorziening.

Alliander heeft al vroeg ingezet op digitalisering om de energietransitie te faciliteren, met teams die digitaliseringsproducten ontwikkelen, implementeren en beheren. Denk aan apps voor monteurs en gemeenten en geavanceerde algoritmes voor investeringsoptimalisatie en om knelpunten in het energienet te voorkomen. Voor een deel van onze informatievoorziening zijn wij echter nog afhankelijk van verouderde systemen met complexe interfaces en moeilijk te ontsluiten data. Daarom gaan we 5 jaar lang IT-kernsystemen vervangen en vernieuwen.

Fit4Future
Vanuit business perspectief zijn de initiatieven die voor de komende jaren nodig zijn om te versnellen in de uitvoering van deze opdracht in kaart gebracht. Tegelijkertijd is in de initiatie en planfase van Fit4Future uitgewerkt waar we over 5 jaar en verder willen zijn en wat we willen kunnen, vertaald in een toekomst vaste architectuur met een focus op processen en systemen. In de lopende ontwerpfase worden blauwdrukken opgesteld en partners geselecteerd voor de implementatie.

Bij het vervangen van de IT-kernsystemen binnen de Fit4Future scope kennen we echter een aantal specifieke uitdagingen en risico’s. Zo moeten we meerdere jaren werken aan IT die niet direct zichtbare functionaliteit oplevert, terwijl we verwachten dat de vraag naar nieuwe digitalisering (buiten de Fit4Future scope) sterk zal toenemen. Dit zet druk op de verbouwing van het digitaal fundament met het risico dat noodzakelijk Fit4Future werk niet de juiste prioriteit krijgt. Daarnaast voeren we niet vaak meer grote complexe veranderingen in het bestaande ecosysteem uit, met het risico dat we lifecycle- en contractuele deadlines missen.

Om deze uitdagingen aan te gaan en risico’s te mitigeren hebben we besloten een deel van de activiteiten naast en niet in het digitale ecosysteem te organiseren. Daarbij levert een centraal bestuurd Fit4Future portfolio van programma’s, IT-producten op aan de ARTs in de bestaande digitale ecosystemen. Onder het Fit4Future portfolio zijn vooralsnog drie programma’s opgenomen: ERP (SAP S/4 HANA), Data (platform) en Identity & Access Management (IAM). Deze programma’s hebben ieder een eigen stuurgroep met directieniveau business vertegenwoordiging en rapporteren in het Fit4Future portfolio.

Het IAM programma moet dan ook de basis gaat leggen voor de nieuwe IAM-inrichting. Naast nieuwe tooling wordt gecontracteerd, moet dit worden geïmplementeerd en zal de bestaande oplossingen gaan vervangen. Ook heeft dit invloed op de huidige processen en moet de organisatie in deze verandering worden meegenomen.

We zijn op zoek naar een ervaren PMOer die het IAM programmateam komt versterken. In je rol rapporteer je aan de programmanager IAM en zorgt er voor dat ‘de basis’ op orde is, oftewel
de ‘hygiëne’ binnen het programma geregeld is. En zal je daarbij verantwoordelijk zijn voor de
inrichting, uitvoering, bewaking, samenhang, documentatie en rapportage van projecten
om zodoende de projectorganisatie te ondersteunen bij de uitvoering van de projecten binnen het
programma.

 
Functieomschrijving

 •  PMO’er met significante aantoonbare ervaring van vergelijkbare trajecten.
 • Programma- en integrale projectplanningen opstellen en beheren
 • Opstellen van periodieke management- en voortgangsrapportages (highlight reports).
 • Monitoren van voortgang en afspraken; het ‘najagen’ van actiehouders.
 • Opstellen en bijhouden van financiële rapportages en budgetbewaking.
 • Onderhouden van capaciteit- en resourceplanning
 • Opzetten en beheren van issue logs, RfCs (requests for changes), risklogs, exceptions, besluiten en overige wijzigingen.
 • Signaleren en adviseren van programma- projectmanager bij project issues (onder andere: planning, financiën, kwaliteit en resources) en het doen van voorstellen voor oplossingen.
 • Opstellen en beheren van kwaliteitsaspecten. Bewaken van kwaliteitsaspecten en zorgdragen voor de projectuitvoering volgens standaarden en procedures.
 • Assisteren van programmamanager bij het structureren van projecten.
 • Opstellen en beheren van communicatiemiddelen om de communicatie naar portfolio-, programma- en projectleden en overige stakeholders te verzorgen en te verbeteren.
 • Het organiseren van bijeenkomsten en workshops zoals, risicoanalyses, stakeholderssessies, kick-off team meetings, etc.

Aanvullende functieomschrijving

 • Beheerst de vaardigheden voor het succesvol uitvoeren van de PMO-rol.
 • HBO met een hands-on mentaliteit.
 • Goede track record met dergelijke trajecten.
 • Ervaring met relevante PM methodieken.
 • Ervaring in project en agile omgeving.
 • Luister, stelt vragen, acteert op (non)verbale communicatie, actieve rol richting stakeholders.

Maar ook

 • Analyserend
 • Dienstverlenend
 • Verantwoordelijk (terwijl de feitelijke verantwoordelijkheid elders ligt);
 • Proactief;
 • Weerstandbestendig en gaat hier positief mee om;
 • Altijd op zoek naar het gezamenlijk belang;
 • Vasthoudend en kan daar waar nodig (met behulp van verschillende emoties) zaken los krijgen;
 • Altijd duidelijk, gestructureerd, eerlijk en transparant als het om werk gaat.
 • Flexibel
 • Stressbestendigheid
 • Planmatig en goed in organiseren
 • Zelfstandig
 • Teamspeler
 • Sensitief voor verhoudingen binnen organisatie
 • Integer
 • Slagvaardig
Inloggen