Projectmanager Gasinfrastructuur West Nederland

Locatie
Leiden, Zaalbergweg
Startdatum
01/09/2023
Einddatum
31/12/2024
Uren
40

Alliander
SRQ
SRQ145344
Deel deze aanvraag:

Projectmanager Gas (detavast) standplaatsen Amsterdam, Alkmaar en Leiden.

Stemt zodanig af met de lijnorganisatie dat deze de benodigde commitment en middelen levert om resultaten met behulp van projecten te realiseren. Beschrijft duidelijk en eenduidig het projectresultaat, de op te leveren producten en/of diensten, en specificeert het projectresultaat in een programma van eisen. Toetst projectdoel en projectstrategie tegen het projectresultaat op haalbaarheid en consistentie. Beschrijft het project op hoofdlijnen: projectdoel, scope, projectresultaat, afbakening, raakvlakken en basiscondities, zodanig dat de voorwaarden worden gecreëerd voor een efficiënte en effectieve realisatie.

Stelt een projectplan op bestaande uit: projectorganisatie, rapportage, projectstructuren zodanig dat voortgang gemeten kan worden en tijdplanning. Stelt indien nodig ook een communicatieplan, kwaliteitsplan, configuratiemanagementplan, capaciteitsplan en risicomanagementplan op.Zorgt voor de benodigde goedkeuringen (waaronder investeringscommissie) alvorens de uitvoering van het project start, zodanig dat de voorwaarden worden gecreëerd voor een efficiënte en effectieve projectrealisatie.

Bepaalt, binnen de geldende kaders, welke werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan leveranciers, is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanbiedingen van de leveranciers, laat onderhandelen met leveranciers en maakt een leverancierskeuze, zodat de uitbesteding tegen de juiste marktcondities zal plaatsvinden.

Stelt projectbudget(ten) op en draagt, na goedkeuring, zorg voor de realisatie en controle daarvan, teneinde het project binnen de gestelde kosten te realiseren.

Realiseert de integrale uitvoering van het project, binnen de kaders van het projectplan en eventueel communicatieplan, kwaliteitsplan, configuratiemanagementplan, capaciteitsplan en / of risicomanagementplan. Plant, organiseert en coördineert en rapporteert de implementatie van toegewezen projecten, conform de richtlijnen, en managet de verwachtingen van stakeholders, zodanig dat de projectdoelstellingen en -resultaten worden behaald, binnen de overeengekomen kwaliteit standaarden, tijdplanning en budgetten.

Draagt zorg voor een optimale inrichting en functioneren van het project in afstemming met de leveranciersorganisatie, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht, zodat de huidige en toekomstige projectdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Sluit de opgeleverde projecten af, draagt de projectresultaten, inclusief een set aan documentatie over aan de beheer en / of lijnorganisatie, teneinde deze in staat te stellen de resultaten te implementeren. Legt leerpunten vast in een projectevaluatie, teneinde de efficiency en de kwaliteit van toekomstige projecten te verbeteren.

Voert de activiteiten op het gebied van Arbo- en Milieuzorg uit en verricht werkzaamheden binnen de veiligheidsvoorschriften, rekeninghoudend met het Arbo/Milieubeleid van de organisatie, gericht op optimale arbeidsomstandigheden.

Gewenst profiel:
1-3 jaar als Project Manager
3-5 jaar relevante werkervaring binnen gas
Ervaring met 3 – 10 projecten
HBO+ / WO- IPMA C

Extra informatie:
Geeft direct projectmatig leiding aan 5-15 medewerkers
Impact (Omzet / kosten die geraakt wordt door het project) EUR 1-100 mln
Projectbudget tot een niveau van EUR 50 mln
Complexe projecten
Gelijkwaardig gesprekspartner op afdelingsmanager niveau
Inhoudelijke kennis op een of meer specialistische gebieden

Het betreft een detavast constructie. Bij de aanbieding dient u aan te geven of de kandidaat openstaat voor een dienstverband bij Alliander. En vermeld u zowel het all-in uurtarief als de primaire arbeidsvoorwaarden van de kandidaat. 
 
 

MSP Unit Inhuurdesk Alliander

Direct link Reageren
Leiden, Zaalbergweg
40
01/09/2023
06/09/2023
31/12/2024
Alliander
SRQ145344
Locatie:
Startdatum:
Einddatum :
Uren:
Leiden, Zaalbergweg
01/09/2023
31/12/2024
40

Projectmanager Gas (detavast) standplaatsen Amsterdam, Alkmaar en Leiden.

Stemt zodanig af met de lijnorganisatie dat deze de benodigde commitment en middelen levert om resultaten met behulp van projecten te realiseren. Beschrijft duidelijk en eenduidig het projectresultaat, de op te leveren producten en/of diensten, en specificeert het projectresultaat in een programma van eisen. Toetst projectdoel en projectstrategie tegen het projectresultaat op haalbaarheid en consistentie. Beschrijft het project op hoofdlijnen: projectdoel, scope, projectresultaat, afbakening, raakvlakken en basiscondities, zodanig dat de voorwaarden worden gecreëerd voor een efficiënte en effectieve realisatie.

Stelt een projectplan op bestaande uit: projectorganisatie, rapportage, projectstructuren zodanig dat voortgang gemeten kan worden en tijdplanning. Stelt indien nodig ook een communicatieplan, kwaliteitsplan, configuratiemanagementplan, capaciteitsplan en risicomanagementplan op.Zorgt voor de benodigde goedkeuringen (waaronder investeringscommissie) alvorens de uitvoering van het project start, zodanig dat de voorwaarden worden gecreëerd voor een efficiënte en effectieve projectrealisatie.

Bepaalt, binnen de geldende kaders, welke werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan leveranciers, is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanbiedingen van de leveranciers, laat onderhandelen met leveranciers en maakt een leverancierskeuze, zodat de uitbesteding tegen de juiste marktcondities zal plaatsvinden.

Stelt projectbudget(ten) op en draagt, na goedkeuring, zorg voor de realisatie en controle daarvan, teneinde het project binnen de gestelde kosten te realiseren.

Realiseert de integrale uitvoering van het project, binnen de kaders van het projectplan en eventueel communicatieplan, kwaliteitsplan, configuratiemanagementplan, capaciteitsplan en / of risicomanagementplan. Plant, organiseert en coördineert en rapporteert de implementatie van toegewezen projecten, conform de richtlijnen, en managet de verwachtingen van stakeholders, zodanig dat de projectdoelstellingen en -resultaten worden behaald, binnen de overeengekomen kwaliteit standaarden, tijdplanning en budgetten.

Draagt zorg voor een optimale inrichting en functioneren van het project in afstemming met de leveranciersorganisatie, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht, zodat de huidige en toekomstige projectdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Sluit de opgeleverde projecten af, draagt de projectresultaten, inclusief een set aan documentatie over aan de beheer en / of lijnorganisatie, teneinde deze in staat te stellen de resultaten te implementeren. Legt leerpunten vast in een projectevaluatie, teneinde de efficiency en de kwaliteit van toekomstige projecten te verbeteren.

Voert de activiteiten op het gebied van Arbo- en Milieuzorg uit en verricht werkzaamheden binnen de veiligheidsvoorschriften, rekeninghoudend met het Arbo/Milieubeleid van de organisatie, gericht op optimale arbeidsomstandigheden.

Gewenst profiel:
1-3 jaar als Project Manager
3-5 jaar relevante werkervaring binnen gas
Ervaring met 3 – 10 projecten
HBO+ / WO- IPMA C

Extra informatie:
Geeft direct projectmatig leiding aan 5-15 medewerkers
Impact (Omzet / kosten die geraakt wordt door het project) EUR 1-100 mln
Projectbudget tot een niveau van EUR 50 mln
Complexe projecten
Gelijkwaardig gesprekspartner op afdelingsmanager niveau
Inhoudelijke kennis op een of meer specialistische gebieden

Het betreft een detavast constructie. Bij de aanbieding dient u aan te geven of de kandidaat openstaat voor een dienstverband bij Alliander. En vermeld u zowel het all-in uurtarief als de primaire arbeidsvoorwaarden van de kandidaat. 
 
 

Inloggen